statystyki
 • Odwiedziło nas: 166035 osób
 • Do końca roku: 32 dni
 • Do wakacji: 208 dni
newsletter

ARCHIWUM - Uroczystość Przekazania Sztandaru Szkole

Jesteś tu: » Aktualności » ARCHIWUM - Uroczystość Przekazania Sztandaru Szkole

ARCHIWUM - Uroczystość Przekazania Sztandaru Szkole

24 lutego 2009r. miała miejsce niecodzienna uroczystość w Naszej Szkole. W tym dniu został uroczyście przekazany Sztandar Szkole z okazji obchodów Jubileuszu 45-lecia wybudowania Szkoły.

 

Poczet Sztandarowy Uczniów

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pustkowie Żurawskim przez księdza proboszcza Andrzeja Ćwika, podczas której został poświęcony Sztandar Szkoły. Następnie w uroczystym pochodzie przy dźwiękach orkiestry Gminnego Centrum Kultury i Sportu z Kobierzyc wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do Szkoły. Prowadzący ceremoniał przekazania Sztandaru Pani Aleksandra Kropp i Pan Krzysztof Pilc poprosili uczestników uroczystości o powstanie i  Poczet Sztandarowy Rodziców w składzie chorąży - p. Jarosław Dybka, asysta - p. Beata Włodarczyk oraz p. Marzena Ziomoch uroczyście wprowadził Sztandar na salę gimnastyczną, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Państwowego przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Zuzanna Moskal. A wśród zaproszonych byli m.in: Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce p. Piotr Kopeć, Sekretarz Gminy -
p. Maria Wilk, Wizytator Kuratorium Oświaty p. Kinga Skiba-Kuna, Ks. Andrzej Ćwik, Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce - p. Czesław Czerwiec, Z-ca przewodniczącego Rady Gminy - p. Henryk Łoposzko, Radni Gminy Kobierzyce, Kierownik Referatu Oświaty - p. Anna Wilisowska, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z Gminy Kobierzyce, rodzice, mieszkańcy, grono pedagogiczne oraz uczniowie.

Następnie odbyło się ślubowanie Pocztów Sztandarowych Uczniów - skład podstawowy: chorąży Tomasz Modrak, asysta Adrianna Kulczycka i Alicja Janowska, skład rezerwowy - chorąży - Tomasz Mielczarek, asysta Małgorzata Michalewska i Joanna Niżyńska. Uczniowie Ci ślubowali:

Jako członkowie Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Pustkowie Żurawskim przyrzekamy uroczyście:

 • - nosić go dumnie i wysoko
 • - przestrzegać wpajanych w Szkole zasad i ideałów
 • - szanować dobre imię naszej Szkoły i kultywować jej tradycje
 • - godnie reprezentować szkołę wobec społeczności

Tak nam dopomóż Bóg!

Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie przez Radę Rodziców Sztandaru Pani Dyrektor, która dokonała prezentacji Sztandaru zebranym gościom, a następnie przekazała go uczniom. W akcie Ufundowania Sztandaru czytamy:

"Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez Radę Rodziców Sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje tej Szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki".

Odczytanie Aktu Ufundowania Sztandaru i Uroczyste Przekazanie

 

Ceremonia ta była bardzo podniosła i uroczysta - nie jednej osobie zakręciła się łezka w oku. Kolejnym uroczystym momentem było Ślubowanie Uczniów na Sztandar Szkoły. Do tej ceremonii wytypowani zostali przedstawiciele klas w składzie:

 • - klasa I - Alicja Kwiatkowska
 • - klasa II - Nicola Magdziarz
 • - klasa III - Dominik Białek
 • - klasa IV - Eryk Włodarczyk
 • - klasa V - Natalia Mołdoch
 • - klasa VI - Artur Kander

Ceremonia Ślubowania Uczniów na Sztandar Szkoły

 

Uczniowie ślubowali:

My Uczniowie ślubujemy uroczyście:
Naszą postawą godnie reprezentować
Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta
w Pustkowie Żurawskim
i dołożyć wszelkich starań, by nigdy nie przynieść ujmy
dobremu imieniu tej szkoły.
ŚLUBUJEMY !
Przyrzekamy okazywać należyty szacunek
Rodzicom, wychowawcom, kolegom
i zawsze postępować zgodnie z zasadami
humanizmu i sprawiedliwości społecznej,
w duchu tolerancji i miłości.
ŚLUBUJEMY !
Sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki
i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy
dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.
ŚLUBUJEMY TOBIE OJCZYZNO !
TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG !

 

Po ceremonii Ślubowania nastąpił akt uroczystego wbicia gwoździ w drzewiec Sztandaru z nazwiskami ofiarodawców. Byli to:

- Urząd Gminy Kobierzyce

- Pani Dyrektor Zuzanna Moskal

- Pan Jan Kowalczyk

- Rada Rodziców

- Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły

- Uczniowie

- Pan Mieczysław Joachimiak

- Pan Piotr Kopeć

- Pani Aleksandra Kropp

- Pan Henryk Łoposzko

- Pani Maria Nowak

- Pan Krzysztof Pilc

- Pan Wiesław Rytelewski

- Pan Zygmunt Smoła

- Pani Marta Sobczyk

- Pan Jan Sobiesiak

- Pani Maria Wilk

 

Następnie Pani Dyrektor złożyła podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do ufundowania Sztandaru . Szczególne podziękowania skierowane były do  Dyrektorów naszej Szkoły przybylych na tę uroczystość  - Dyrektorów, którzy tworzyli historię Szkoły oraz pielęgnowali jej tradycję. - Pani Marii Wilk, Panu Ryszardowi Bury, Panu Januszowi Cabanowi oraz Pani Grażynie Gajda - Lipskiej. Dyrekcja złożyła podziękowania niestety nieobecnemu Panu Janowi Kowalczykowi, który był pierwszym dyrektorem i  założycielem Szkoły w Pustkowie ŻurawskimByli Dyrektorzy Szkoły

 

Pani Dyrektor złożyła również szczególne podziękowania "Przyjacielom Szkoły" Pani Marii Nowak, Pani Beacie Włodarczyk, Panu Henrykowi Łoposzko, oraz Dyrektorowi GCKiS w Kobierzycach Panu Arturowi Cierczek,  którzy od wielu lat wspierają nas i pomagają realizować "nasze marzenia w szkole". Podziękowania otrzymali również rodzice za pomoc przy organizacji uroczystości, a w szczególności Pan Jarosław Dybka za wykonanie gabloty, w której umieszczony na stałe  będzie Sztandar Szkoły. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali - Z-ca Wójta Gminy Kobierzyce Pan Piotr Kopeć, Wizytator Kuratorium Oświaty  Pani Kinga Skiba - Kuna oraz Radny Pan Henryk Łoposzko. Pod odśpiewaniu Hymnu Szkolnego nastąpiło uroczyste wyprowadzenie Sztandaru i nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej Szkoły, którzy przygotowali inscenizację związaną z patronem Szkoły Romualdem Trauguttem. Na zakończenie goście obejrzeli przezntację multimedialną o szkole.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zebrani na sali gimnastycznej zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Część artystyczna - scenka o życiu Patrona Szkoły

 

Pedagog Szkolny - Krzysztof Pilc

 

Tort upieczony specjalnie na tę uroczystość

Poczet Sztandarowy Podczas Mszy Św.

Msza Św.

Podziękowania za poświęcenie Sztandaru ks. Proboszczowi

składają p. B. Kulczycka i p. J. Harapin

Odczytanie Aktu Ufundowania Sztandaru

 przez Radę Rodziców

Przekazanie Sztandaru Pani Dyrektor

Prezentacja Sztandaru

Prezentacja Sztandaru

Przekazanie Sztandaru Uczniom

Poczet Sztandarowy Uczniów

Ślubowanie

Ślubowanie

Ceremonia wbicia gwoździ

p. Piotr Kopeć - ceremonia wbicia gwoździ

Goście

Goście

Byli Dyrektorzy Szkoły

Sztandar Szkoły - Patron

Sztandar Szkoły - Godło

Opracowanie: szkolnastrona.pl